.
   

Palvelut

Perhekotimme toiminta pohjautuu kristillisiin perusarvoihin: avoimuus, rehellisyys, erilaisuuden hyväksyminen, toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen, anteeksipyytäminen, -antaminen ja -saaminen, hyvät tavat ja kohtelias käyttäytyminen, luonnon ja ympärillä olevien tavaroiden kunnioittaminen.

Perhekodissamme
  • huomioidaan lapsen yksilöllisiä tarpeita, luonteenpiirteitä ja kiinnostuksen kohteita
  • sovitaan yhdessä selkeät pelisäännöt, jotka luovat turvallisuutta
  • opitaan pienten työtehtävien avulla vastuuta ja omien ja yhteisten asioiden hoitoa
  • selvitetään ja sovitaan riidat ja erimielisyydet
  • pyritään rakentavaan, lasta auttavaan ja tukevaan yhteistyöhön biologisten vanhempien, omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa
  • pyritään rehelliseen ja avoimeen ilmapiiriin
  • päivitetään ja tuetaan työntekijöiden ammatillisuutta erilaisten koulutusten ja työnohjauksen avulla


    • contpics/1.jpg

.
 Salmikuukan Perhekoti, Karviantie 65, 41230 Uurainen, Puh. 0400246980